ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552
 
 
 
 
      
 
  สถานที่ติดต่อ : ส่วนโยธา องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
    ตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย
    จังหวัดนครสวรรค์ 60180
    เบอร์โทรศัพท์ : 056-279-473
 
  การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาตต่าง ๆ เกี่ยวกับอาคาร  
  การขอต่ออายุใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร  
  การขอรับรองการก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร  
  การขอใบแทนอนุญาตหรือในแทนรับรอง  
  คำขอโอนอนุญาตฯ ตามแบบ ข.8