ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง การเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง   15 ส.ค. 2561 3
ข่าวกิจกรรม อบต.หนองกระโดน   โครงการและกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษา 12 สิงหามหาราชินี สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาล ที่ 9 ประจำปีงบประมาณ 2562    15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   สรุปผลดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง มิย 61   15 ส.ค. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.เนินขี้เหล็ก   ประกาศ เรื่อง ผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อหมึกถ่ายเอกสาร Canon (สำนักปลัด) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 2
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.สายลำโพง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อประตูพร้อมวงกบประตู จำนวน 1 ชุด    15 ส.ค. 2561 0
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ยางตาล   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างค่าบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ ห้องประชุมสภา อบต.ยางตาล จำนวน ๑ เครื่อง (เปลี่ยนคอมเพรสเซอร์ เครื่องปรับอากาศ)    15 ส.ค. 2561 3
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วังมหากร   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวังงมหากร เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ ตามโครงการรณรงค์การคัดแยกขยะในชุมชน ปี2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง    15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาเติมหมึกเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 496-59-0017 จำนวน 1 เครื่อง   15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาตรวจสภาพและซ่อมแซมเครื่องปริ้นเตอร์ หมายเลขครุภัณฑ์ 496-55-0003 และหมายเลขครุภัณฑ์ 496-60-0026 จำนวน 2 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (กองคลัง) ตลับหมึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   15 ส.ค. 2561 1
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3391