ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด (CCTV) ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังม้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.วังม้า   ประกาศวิจารณ์ร่างประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยางผิวจราจรพาราแอสฟัลท์ติกคอนกรีต รหัสทางหลวงท้องถิ่น นว.ถ. 106-02 สายทางบ้านวังม้า-บ้านยุปหวายโปร่งหมู่ที่ 5 ตำบลวังม้า ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)   14 ธ.ค. 2561 7
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.พนมเศษ   ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเข้า-ออก หน้าที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลพนมเศษ   14 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.นากลาง      14 ธ.ค. 2561 2
โอนย้าย/รับสมัคร อบต.วัดไทรย์   การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง   14 ธ.ค. 2561 9
ข่าวประชาสัมพันธ์ อบต.มาบแก   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาทำไวนิลอิงค์เจ็ทประชาสัมพันธ์การชำระภาษีท้องถิ่นประจำปี 2562   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 4910 เรื่อง แจ้งข้อมูลผลิตภัณฑ์ประกันภัยเพื่อคุ้มครองชีวิตของนักเรียน นักศึกษาในสถานศึกษา กับนักเรียน หรือนักศึกษาที่พักอาศัยอยู่ในหอพัก   14 ธ.ค. 2561 5
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับตกแต่งสถานที่ในกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพล อดุลยเดช บรมนาถบพิตร วันชาติและวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2561 (ลวดอลูมิเนียม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   14 ธ.ค. 2561 3
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ที่ นว 0023.16/ว 4909 เรื่อง โครงการความร่วมมือการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี   14 ธ.ค. 2561 5
ข่าวสารจาก สถ.อ. สถ.อ.ไพศาลี   ด่วนที่สุด ที่ นว 0023.16/ว 4908 เรื่อง การติดตามผลการตรวจสอบประสิทธิผลของมาตรการผังเมืองเพื่อป้องกันและบรรเทาปัญหาอุทกภัย   14 ธ.ค. 2561 9
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3905