ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 8384 นครสวรรค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2561 0
สขร. อบต.วังม้า   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก โดนวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ลาดยาว   ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลอิงค์เจ็ท   18 มิ.ย. 2561 2
ข่าวกิจกรรม ทต.บางมะฝ่อ   ตรวจประเมินประสิทธิภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (Local Performance Assessment ; LPA) ประจำปี 2561   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร   18 มิ.ย. 2561 2
ข่าวประชาสัมพันธ์ ทต.บางมะฝ่อ   เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริมสร้างรายได้ให้แก่เกษตรกรรายย่อย ภายใต้โครงการสร้างทักษะและส่งเสริมอาชีพด้านการเกษตร   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.ห้วยน้ำหอม   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวกิจกรรม ทต.บางมะฝ่อ   ประชุมการดำเนินงานกิจการงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า ปี 2561   18 มิ.ย. 2561 1
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง อบต.วัดไทรย์   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์   18 มิ.ย. 2561 0
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 3131