ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
 
 
 
 
  หมวดข่าว : รวมทุกหมวด ค้นหาหมวดข่าว :  
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561   15 ธ.ค. 2560 88
ข่าวประชาสัมพันธ์   แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561   4 ธ.ค. 2560 81
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเสริมดินคันประคองวังพิมานพร้อมเรียงหินใหญ่ ม.1 บ้านท่าแรด   7 พ.ค. 2561 10
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1)   8 ม.ค. 2561 73
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมและขยายเขตประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดเล็ก ความจุ 20 ลูกบาศก์เมตร หมู่ที่ 5   27 ธ.ค. 2560 74
ข่าวประชาสัมพันธ์   รายละเอียดการกำหนดนโยบาย มาตรการและแผนงาน เพื่อให้หน่วยงานภาครัฐดำเนินการ ตามประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ   12 ธ.ค. 2560 87
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรม และความโปร่งใสในการบริหารราชการ   12 ธ.ค. 2560 46
ข่าวประชาสัมพันธ์   ประกาศ เรื่อง จัดตั้งกลุ่มพนักงาน เพื่อดำเนินการด้านความโปร่งใสในการทำงาน   12 ธ.ค. 2560 83
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำงบประมาณ พ.ศ.2561   4 ธ.ค. 2560 53
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง   ประกาศ รายชื่อผู้ชนะการประมูลซื้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E 2/2560 โครงการจัดซื้อรถยนต์บรรทุกขยะมูลฝอย แบบเปิดข้างเทท้ายชนิดเอนกประสงค์   27 ก.ค. 2560 77
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 18