ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 345  ตอบ 0  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 640  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2436  ตอบ 1  
 
อบต.หนองกระโดน เสียงดังรบกวน (16 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 1
สถ.อ.ไพศาลี แจ้งประชาสัมพันธ์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ด่านช้าง ติดต่อนักพัฒนาชุมชน เรื่องผู้สูงอายุย้ายภูมิลำเนามาลงทะเบียนท้องถิ่นใหม่ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.ตาคลี ตรวจพื้นที่เลี้ยงเป็ดในหมู่บ้านเพื่อกำจัดกลิ่น (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 26  ตอบ 1
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ชุมตาบง เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.นิคมเขาบ่อแก้ว เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูลสถาบันพระมหากษัตริย์ (12 ต.ค. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ปลัดมาใหม่ ไฟแรงแต่ทำชาวบ้านเดือดร้อน (8 ต.ค. 2561)    อ่าน 154  ตอบ 5
 
 
โครงการ ซ่อมแซมฝายน้ำล้นเสริมดินคันประคองวังพิมานพร้อมเรียงหินใหญ่ ม.1 บ้านท่าแร [ 7 พ.ค. 2561 ]   อ่าน 19 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.1) [ 8 ม.ค. 2561 ]   อ่าน 81 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
อบต.เจริญผล กิจกรรมจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [ 14 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
อบต.เขาดิน กิจกรรมน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 2 
อบต.เขาดิน พิธีวางพวงมาลา และถวายบังคมหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอด [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บ้านแดน เทศบาลตำบลบ้านแดน ร่วมพิธีจุดเทียนเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพร [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
ทต.บ้านแดน ร่วมถวายพวงมาลา น้อมรำลึกถึงพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 6 
ทต.บ้านแดน เทศบาลตำบลบ้านแดน ร่วมทำความดีถวายแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บร [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 8 
อบต.เจริญผล รับแจ้งเหตุเพลิงไหม้ บริเวณข้างทาง หมู่ที 4 [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เจริญผล เรื่องกลิ่นเหม็นจากฟาร์มหมู [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เจริญผล กิจกรรมวางพวงมาลาและถวายบังคม ณ หน้าที่ว่าการอำเภอบรรพตพิสัย [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 3 
อบต.เจริญผล กิจกรรมตักบาตร ณ วัดส้มเสี้ยว [ 13 ต.ค. 2561 ]    อ่าน 4 
 
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษเพิ่มเติม การยกเลิกรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษและการแก้ไขรายชื่อสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3249 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดทำแผนที่แนวเขตปกครององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สน.คท. มท 0808.3/ว3237  [ 11 ต.ค. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3243  [ 11 ต.ค. 2561 ]
รายงานสินทรัพย์ในระบบ GFMIS และการปรับปรุงบัญชีสิ้นปีงบประมาณ กค. มท 0803.3/ว3231 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3244 [เอกสารแนบ]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 เงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าเช่าบ้าน) งวดที่ 1 (ตุลาคม-ธันวาคม 2561) สน.บถ. มท 0809.4/ว3200 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/14604  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ) และข้อมูลพื้นฐานระดับหมู่บ้าน (กชช. 2ค) ปี 2562 กพส. มท 0810.3/ว3238  [ 11 ต.ค. 2561 ]
ซักซ้อมแนวทางการขอยกเว้นการเรียกมาตรวจเลือกเข้ารับราชการทหารกองประจำการในยามปกติ ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.3/ว5855  [ 11 ต.ค. 2561 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม-ธันวาคม 2561) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว3203 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 11 ต.ค. 2561 ]
 
 
 
นว 0023.3/ว22842 การดำเนินงานเกี่ยวกับหอกระจายข่าวหมู่บ้าน/ชุมชน [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23495 แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนกันยายน 2561 [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.1/784 สรุปประเด็นการอบรมแนวทางการปฏิบัติราชการของผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/786 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.สร้อยละคร ค่าก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬาเข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่วนท้อง [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/787 แจ้งการโอนเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ อบต.เขาทอง สำหรับก่อสร้าง/ปรับปรุงซ่อมแซมถนนทางหลวงท้องถิ่น เข้าบัญชีเงินฝากขององค์กรปกครองส่ว [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23528 โครงการบูรณาการสะเต็มศึกษา ศูนย์อบรมครูทางไกล [ 11 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/23299 ขอเชิญเข้าร่วมฝึกอบรมและปฏิบัติการสร้างสนามเด็กเล่นสร้างปัญญา [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว23316 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รุ่นที่ 73 [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว23315 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การปฏิบัติงานด้านดำเนินการทางวินัยและละเมิดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 3 [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.2/ว23313 โครงการฝึกอบรมหลักสูตร นักวิชาการศึกษา รุ่นที่ 56 [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23153 การรับลงทะเบียนผู้รับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23336 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็ [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.5/ว23340 การโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ค่าบำเหน็ [ 10 ต.ค. 2561 ]     
นว 0023.3/ว23268 แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นบันทึกข้อมูลการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินผ่านระบบข้อมูลกลางองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 9 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว22966 การให้ได้รับเงินเดือนกรณีการรับรองบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.2/ว23091 ขอหารือการดำเนินการตามโครงการผลิตครูเพื่อพัฒนาท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.5/ว23134 การจัดเก็บข้อมูลสถิติการคลังท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2651 [ 8 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว23152 การตรวจสอบโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLIT กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น [ 8 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.3/ว23154 แนวทางการปฏิบัตอเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ DLTV ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 8 ต.ค. 2561 ]   
นว 0023.1/ว23092 ขอเรียนเชิญเข้าร่วมและขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการงานประชุมวิชาการสถาบันพระปกเกล้า ครั้งที่ 20 ประจำปี 2561 [ 8 ต.ค. 2561 ]   


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552