ยินดีต้อนรับสู่เว็ปไซด์ขององค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง
   

น้ำยาล้างจาน

ผ้าลายตีนจก
 
วันนี้เงียบเหงา (18 พ.ย. 2560)    อ่าน 293  ตอบ 0  
อบต.อ่างทอง รับโอน/ย้าย และบรรจุพนักงานส่วนตำบล (8 ก.ย. 2559)    อ่าน 594  ตอบ 0  
แต่งรูปเก่าทำใหม่ รีทัชทุกชนิด (5 ก.ย. 2559)    อ่าน 2226  ตอบ 1  
 
อบต.ท่างิ้ว สามัญสถาปนิก รับเซ็นต์แบบ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.บ้านแก่ง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 0  ตอบ 0
อบต.แม่วงก์ เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 1  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 2  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 3  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.สายลำโพง เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (18 มิ.ย. 2561)    อ่าน 4  ตอบ 0
อบต.ท่างิ้ว เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 5  ตอบ 0
อบต.ห้วยร่วม เทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์ (15 มิ.ย. 2561)    อ่าน 7  ตอบ 0
 
 
ประกาศ เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 [ 15 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 89 
แจ้งกำหนดการยื่นแบบและชำระภาษีประจำปี 2561 [ 4 ธ.ค. 2560 ]   อ่าน 82 

โรงเรียนวัดท่าแรต

วัดท่าแรต
 
 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมบำรุงรักษารถขุดตีนตะขาบ หมายเลขทะเบียน ตค 8384 นค [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
อบต.วังม้า ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหินคลุก โดนวิธีเฉพาะเจาะจง [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ลาดยาว ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลาดยาว เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ ตรวจประเมินประสิทธิภาพเทศบาลตำบลบางมะฝ่อ (Local Performance Assessment ; LPA) ปร [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 2 
ทต.บางมะฝ่อ เรื่องประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการอบรมหลักสูตรการพัฒนาการเกษตร โครงการเสริ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.ห้วยน้ำหอม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ (กองช่าง) จำนวน 6 รายการ โดยวิธ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.บางมะฝ่อ ประชุมการดำเนินงานกิจการงานเทศบาล ประจำเดือน มิถุนายน 2561 [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
ทต.ศาลเจ้าไก่ต่อ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัข [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 1 
อบต.วัดไทรย์ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ทำป้ายประชาสัมพันธ์ [ 18 มิ.ย. 2561 ]    อ่าน 0 
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แนวทางการอบรมเลี้ยงดู ส่งเสริมพัฒนาการและการเรียนรู้ของเด็กอายุต่ำกว่า 3 ปี กศ. มท 0816.4/ว1776  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ให้รายงานผลการดำเนินการ โครงการกำจัดผักตบชวาอย่างยั่งยืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.5/ว1718  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย (งานก่อสร้าง) ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1783  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว1782  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย กค. มท 0803.3/ว1784  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
บัญชีนวัตกรรมไทย สน.คท. มท 0808.2/ว1747  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1745  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายรายหรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย สน.คท. มท 0808.2/ว1746  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
งานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2561 ด่วนมาก กศ. มท 0816.3/ว1767 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 14 มิ.ย. 2561 ]
การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างพระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. .... (ร่างแรก) ฉบับผ่านการพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะพิเศษ) ด่วนที่สุด กม. มท 0804.6/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 13 มิ.ย. 2561 ]
 
 
 
นว 0023.1/ว14106 ปรับปรุงแนวทางการประเมินผู้บริหารองค์การ ผู้บริหารท้องถิ่น [ 18 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13989 การรายงานผลการดำเนินโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13952 การกำหนดหลักเกณฑ์ เพื่อสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13969 รายชื่อสถาบันเกษตรกรชาวสวนยางที่ขึ้นทะเบียนกับการยางแห่งประเทศไทยและสถาบันเกษตรกรที่ได้รับการรับรองให้เข้าร่วมโครงการตามโครง [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14001 แบบรายงานการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ในวัยรุ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/456 ขอความร่วมมือรับลงทะเบียนการขอรับใบแจ้งยอดเงินประจำปีทางอีเมล e-Statement [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/455 แจ้งแนวทางในการขอหนังสือรับรองเงินเดือน ผ่านสิทธิ [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14059 การชำระเงินค่าลงทะเบียนฝึกอบรมผ่านระบบธนาคาร [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/14056 การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบการเบิกค่าเช่า [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/459 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษในประเภท 2 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว14089 การจัดทำแผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561 [ 15 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13875 การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัย น้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม ปี 2561  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.5/ว13850 หารือการบันทึกข้อตกลงการรับเงินอุดหนุนของการไฟฟ้าและการประปา  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/ว410 การตรวจสอบการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 กรณีประกาศคณะกรรมการข้อมูลข่าวสารราชการ เรื่อง กำ [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.4/452 ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ภารกิจกองทุนยุติธรรม  [ 14 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13762 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว12426 ขอความร่วมมือดำเนินโครงการศึกษาวิเคราะห์การจัดทำรายงานข้อมูลถนนในเขตพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13834 การสำรวจข้อมูลการบริหารจัดการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในศาสนสถาน  [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/ว13817 ขอความอนุเคราะห์แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการจัดงานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 [ 13 มิ.ย. 2561 ]     
นว 0023.3/13822 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ฉบับที่ 2 พ.ศ.2560 [ 13 มิ.ย. 2561 ]     


 
  คุณอยากให้ อบต.ช่วยพัฒนาด้านใด
  การคมนาคม
  เศรษฐกิจ
  อาชีพ
  แหล่งน้ำ
  การศึกษา
  การสื่อสาร
 

เริ่มนับ วันที่ 5 มิ.ย. 2552